Beslut: utbildningsutvärderingar

UKÄ ska fram till år 2022 granska kvaliteten på ett urval utbildningar inom högskolan, bland annat lärar-, sjuksköterske- och läkarutbildningar. Även ett antal forskarutbildningar inom olika ämnen granskas. Här publicerar vi besluten från utvärderingarna allt eftersom de är klara.