Beslut: tematiska utvärderingar

Här hittar du resultaten från UKÄ:s tematiska utvärderingar. I dessa utvärderingar granskar vi olika områden som universiteten och högskolorna ansvarar för enligt lag och förordning och som rör kvaliteten i högre utbildning. Vid en tematisk utvärdering granskas alltid samtliga universitet och högskolor.