Brunnsviks folkhögskola: Konstnärlig högskoleexamen i musik, inriktning mot musikskapande

UKÄ föreslår till regeringen att Brunnsviks folkhögskola, som första folkhögskola, får utfärda konstnärlig högskoleexamen i musik, inriktning mot musikskapande.

Brunnsviks folkhögskola ansökte i mars 2016 om tillstånd att utfärda konstnärlig högskoleexamen i musik med inriktning mot musikskapande och musikalisk gestaltning. UKÄ beslutade då att ge folkhögskolan möjlighet att komplettera sin ansökan eftersom några aspekter i ansökan var otillfredsställande. Bedömningen efter dessa kompletteringar är att utbildningen nu uppfyller kraven i högskolelagen och de examensmål som finns i högskoleförordningen.

– Om regeringen beslutar i enlighet med UKÄ:s förslag är det unikt eftersom Brunnsvik då blir den första folkhögskolan som får utfärda högskoleexamina. Det skulle också innebära att listan över högre utbildningsanordnare i Sverige utökas med ytterligare en, säger Viveka Persson, biträdande avdelningschef på UKÄ:s utvärderingsavdelning.