Mittuniversitetet: Ämneslärarexamen  i matematik

Mittuniversitetet får tillstånd att utfärda ämneslärarexamen i matematik för årskurs 7-9 och gymnasieskolan.

Mittuniversitetet har ansökt om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7-9 och gymnasieskolan i matematik. UKÄ bedömde att undervisning, kurslitteratur och examination var otillfredsställande. Mittuniversitetet har därför kompletterat sin ansökan med vidtagna åtgärder inom dessa områden.

Bedömningen är nu att Mittuniversitetet har de förutsättningar som krävs för att ge ämneslärarexamen i matematik. UKÄ beviljar därför deras ansökan.