Lunds universitet: Ämneslärarexamen i religionskunskap

Lunds universitet får tillstånd att utfärda ämneslärarexamen i religionskunskap för årskurs 7-9 och gymnasieskolan.

Lunds universitet har ansökt om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen i religionskunskap för årskurs 7-9 och gymnasieskolan. UKÄ bedömde att lärarresurserna var otillräckliga vad gäller ämnesdidaktik i religionskunskap. Lunds universitet har därför kompletterat sin ansökan med vidtagna åtgärder inom detta område.

Bedömningen är nu att Lunds universitetet har de förutsättningar som krävs för att ge ämneslärarexamen i religionskunskap. UKÄ beviljar därför deras ansökan.