Brunnsviks folkhögskola: konstnärlig kandidatexamen inom musik

UKÄ föreslår till regeringen att Brunnsviks folkhögskola inte ska få tillstånd att utfärda konstnärlig kandidat­examen i musik, inriktning mot musikskapande och musikalisk gestaltning.

Brunnsviks folkhögskola har ansökt hos regeringen om tillstånd att utfärda kandidatexamen i musik, inriktning mot musikskapande och musikalisk gestaltning.

De sakkunnigas bedömning är att Brunnsviks folkhögskola inte har de förutsättningar som krävs för att ge denna examen. UKÄ föreslår därför till regeringen att ansökan avslås.