Försvarshögskolan: Magister- och masterexamen i försvar, krishantering och säkerhet 

UKÄ föreslår till regeringen att Försvarshögskolan ska få tillstånd att utfärda magister- och masterexamen inom försvar, krishantering och säkerhet.

Försvarshögskolan ansökte den 21 december 2016 om tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen samt magister- och masterexamen inom försvar, krishantering och säkerhet.

De sakkunnigas bedömning är att Försvarshögskolan har de förutsättningar som krävs. UKÄ föreslår därför till regeringen att ansökan beviljas.

Ansökan beviljades av regeringen 2018-03-08.