Södertörns högskola: licentiat- och doktorsexamen inom utbildningsvetenskap

UKÄ beslutar att Södertörns högskola ska få tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom utbildningsvetenskap.

Södertörns högskola ansökte den 29 december 2016 om tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom utbildningsvetenskap.

Pedagogikämnet och pedagogikforskningen vid Södertörns högskola sker inom tre fält:

  • Pedagogiskt förändringsarbete
  • Pedagogikens praktiska och teoretiska förutsättningar
  • Globaliseringsutmaningar och social rättvisa

Forskningsområdet står i nära förbindelse med högskolans utbildningar. Nästan alla forskare och lärare inom ämnet har omfattande erfarenhet av lärarutbildning.

De sakkunnigas bedömning är att Södertörns högskola har de förutsättningar som krävs för att ge licentiat och doktorsexamen inom utbildningsvetenskap. UKÄ beviljar därför ansökan.