Högskolan Dalarna: Ämneslärare arabiska som modersmål gymnasiet

Högskolan Dalarna får inte tillstånd att utfärda ämneslärarexamen i undervisningsämnet arabiska som modersmål för gymnasieelever.

Högskolan Dalarna ansökte den 12 oktober 2016 om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen i arabiska som modersmål för gymnasiet.

De sakkunnigas bedömning är att Högskolan Dalarna inte har de förutsättningar som krävs för att ge denna ämneslärarexamen. Bland annat finns inte tillräckligt många ämneslärare med rätt kompetens och ingen av lärarna har undervisat i arabiska som modersmål i den svenska skolan. UKÄ avslår därför ansökan.