Uppsala universitet: specialpedagogexamen

Uppsala universitet får inte tillstånd att utfärda specialpedagogexamen.

Uppsala universitet har den 4 oktober 2016 ansökt hos UKÄ om tillstånd att utfärda specialpedagogexamen. Tre miljöer utgör grunden för forskningsanknytningen i programmet:

  • Studier i språkliga praktiker
  • Studier i barndom, lärande, och identitet som interaktionella praktiker
  • Pedagogik med inriktning mot specialpedagogik

De sakkunnigas bedömning är att Uppsala universitet inte har de förutsättningar som krävs för att ge en specialpedagogexamen. Bland annat saknas kriterier för bedömning av studenternas prestationer. UKÄ avslår därför ansökan.