Högskolan i Halmstad: Examina inom tillämpad naturvetenskap

Högskolan i Halmstad får inte tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området tillämpad naturvetenskap.

Högskolan i Halmstad har den 14 oktober 2016 ansökt hos UKÄ om tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området tillämpad naturvetenskap. Området är tänkt att inrymma dessa tre forskarutbildningsämnen:

  • materialsystem
  • energisystem
  • biosystem

De sakkunnigas bedömning är att Högskolan i Halmstad inte har de förutsättningar som krävs och att utbildningen inte uppfyller de krav som ställs. Handledarresurserna bedöms till exempel vara bristfälliga. UKÄ avslår därför ansökan.