Teologiska högskolan Stockholm: masterexamen inom området mänskliga rättigheter

UKÄ föreslår till regeringen att Teologiska högskolan Stockholm ska få tillstånd att utfärda masterexamen inom området mänskliga rättigheter.

Teologiska högskolan Stockholm ansökte den 1 juni 2016 hos regeringen om tillstånd att utfärda masterexamen inom området mänskliga rättigheter. Bedömargruppen som har granskat ansökan konstaterar att högskolan har förutsättningarna för att ge utbildningen. De uppfyller alla krav som ställs. UKÄ:s rekommendation till regeringen är därför att Teologiska högskolan Stockholms ansökan beviljas. 

Regeringen fattar det slutgiltiga beslutet om examenstillstånd för enskilda utbildningsanordnare.