Stiftelsen Högskolan i Jönköping: civilingenjörsexamen i industriell produktframtagning

UKÄ föreslår till regeringen att Stiftelsen Högskolan i Jönköping ska få tillstånd att utfärda civilingenjörsexamen i industriell produktframtagning.

Stiftelsen Högskolan i Jönköping ansökte den 14 oktober 2016 hos regeringen om tillstånd att utfärda civilingenjörsexamen i industriell produktframtagning.

Den planerade utbildningen uppfyller de krav som ställs och UKÄ:s rekommendation till regeringen är därför att högskolans ansökan beviljas.

Regeringen fattar det slutgiltiga beslutet om examenstillstånd för enskilda utbildningsanordnare.