Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola: masterexamen inom området teologi

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) föreslår till regeringen att Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola får tillstånd att utfärda masterexamen i teologi.

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola, JTH, har ansökt hos regeringen om tillstånd att utfärda masterexamen i teologi. UKÄ har anmodats att avge ett yttrande över ansökan. Bedömargruppen som har granskat ansökan anser att JTH har de förutsättningar som krävs för att ge masterexamen i teologi.

UKÄ instämmer i de sakkunnigas bedömning.

Regeringen fattar det slutgiltiga beslutet om examenstillstånd för enskilda utbildningsanordnare.