Linnéuniversitetet: Konstnärlig examen design

Linnéuniversitetet får tillstånd att utfärda konstnärlig masterexamen inom området design.

Linnéuniversitetet har den 13 oktober 2017 ansökt hos UKÄ om tillstånd att utfärda konstnärlig masterexamen inom området design.

De sakkunnigas bedömning är att Linnéuniversitetet har de förutsättningar som krävs och att utbildningen uppfyller de krav som ställs. UKÄ instämmer i dessa bedömningar och beviljar därför ansökningen.