Göteborgs universitet: specialistsjuksköterskeexamen

Göteborgs universitet får tillstånd att utfärda specialistsjuksköterskeexamen inom tre inriktningar: kirurgisk vård, onkologisk vård och psykiatrisk vård.

Göteborgs universitet ansökte den 18 oktober om tillstånd att utfärda specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot:

  • kirurgisk vård
  • onkologisk vård 
  • psykiatrisk vård

Det efter att UKÄ sommaren 2016 beslutade i uppföljningen av kvalitetsutvärderingen att dra in tillstånden för dessa tre examina.  

De sakkunnigas bedömning är att Göteborgs universitet har de förutsättningar som krävs och att utbildningarna uppfyller de krav som ställs. UKÄ instämmer i dessa bedömningar och beviljar därför ansökningarna. Det innebär att Göteborgs universitet nu har tillstånd att utfärda specialistsjuksköterskeexamen inom samtliga inriktningar.