Högskolan Dalarna: examina inom området hälsa och välfärd

Högskolan Dalarna får tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området hälsa och välfärd inriktning evidensbaserad praktik.

Högskolan Dalarna har den 10 oktober 2016 ansökt hos UKÄ om tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik. De sakkunnigas bedömning är att Högskolan Dalarna har de förutsättningar som krävs för att ge en licentiatexamen och doktorsexamen inom området hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik och att utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och de examensmål som anges i högskoleförordningen. UKÄ instämmer i de sakkunnigas bedömning.