Södertörns högskola: socionomexamen

Södertörns högskola får tillstånd att utfärda socionomexamen.

Den 26 september 2016 ansökte Södertörns högskola till UKÄ om tillstånd att utfärda socionomexamen. Den planerade utbildningen uppfyller de krav som ställs och UKÄ har därför beviljat högskolans ansökan.

Bedömargruppen lyfter bland annat fram att Södertörns högskola har rekryterat relevant lärarkompetens och utbildningen kan ges i en miljö där det bedrivs relevant forskning. Högskolan har också ett upparbetat samarbete med det omgivande samhället för att möjliggöra verksamhetsförlagd utbildning och andra professionsrelaterade moment i utbildningen.