Örebro universitet: ämneslärarexamen inriktning biologi

Örebro universitet får tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet biologi.

Örebro universitet ansökte den15 oktober 2015 om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet biologi. UKÄ beviljade universitetets ansökan 2017-03-28.