Sophiahemmet högskola: området människan i sjukdom, vård och hälsa

UKÄ föreslår till regeringen att Sophiahemmet högskola ska få tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa.

Sophiahemmet högskola ansökte den 15 oktober 2015 hos regeringen om tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa. Högskolan uppfyller nu de krav som ställs och UKÄ rekommenderar därför till regeringen att Sophiahemmet högskola ska få sin ansökan beviljad.

Ansökan beviljades av regeringen 2017-04-06.