Karlstads universitet: juristexamen

Karlstads universitet får tillstånd att utfärda juristexamen.

Den 25 maj 2016 ansökte Karlstads universitet till UKÄ om tillstånd att utfärda juristexamen. Den planerade utbildningen uppfyller nu de krav som ställs och UKÄ har därför beviljat universitetets ansökan.

Det planerade juristprogrammet vid Karlstads universitet ska innehålla två huvudinriktningar: en affärsjuridisk inriktning och en humanjuridisk inriktning.