Röda Korsets Högskola: folkhälsovetenskap

UKÄ föreslår till regeringen att Röda Korsets Högskola ska få tillstånd att utfärda kandidatexamen i folkhälsovetenskap.

Röda Korsets Högskola ansökte den 3 mars 2016 hos regeringen om tillstånd att utfärda kandidatexamen i folkhälsovetenskap, inriktning global hälsa. Bedömargruppen som har granskat ansökan konstaterar att Röda Korsets Högskola har förutsättningarna för att ge utbildningen. Bland annat lärarkompetens, utbildningsmiljö och utbildningens utformning bedöms vara tillfredsställande.

Bedömargruppen anser också att i högskolans fortsatta arbete med att utveckla utbildningen finns områden där lärarkompetensen skulle kunna stärkas ytterligare, samt att högskolan bör överväga att tydligare inkludera kursinslag i kvalitativ datainsamling och analys.

Med det internationella nätverk som Röda Korsets Högskola har och med nuvarande kompetens finns det goda förutsättningar för en unik och god grundutbildning i folkhälsovetenskap med fokus på utsatthet, global migration och katastrofer. 

Ansökan beviljades av regeringen 2017-01-19.