Beslut om examenstillstånd

Här hittar du äldre beslut om examenstillstånd. Sedan våren 2018 finns besluten i Högskolekollen. Vi beslutar om ansökningar om examenstillstånd beviljas eller avslås för statliga universitet och högskolor.

När det gäller enskilda utbildningsanordnare är det regeringen som fattar beslut. I dessa fall publiceras UKÄ:s yttrande som regeringen använder som underlag vid beslut.