Tillsyn av regeltillämpningen på Linnéuniversitetet

I den här rapporten redovisas resultatet från UKÄ:s lärosätestillsyn på Linnéuniversitetet

För att universiteten och högskolorna ska kunna bedriva sin verksamhet med hög kvalitet är det grundläggande att de följer tillämpliga regler. UKÄ granskar därför, inom ramen för tillsynsverksamheten, de rättsliga frågor som berörs i Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG). Denna form av tillsyn benämns lärosätestillsyn.

Lärosätestillsynen koordineras med de lärosätesgranskningar som genomförs inom ramen för UKÄ:s kvalitetssäkringsuppgift.

Områden som granskas

  • tillgodoräknande
  • studentinflytande
  • kurs- och utbildningsplaner
  • kursvärderingar
  • anställning av personal
  • överklagande och klagomål
  • bisysslor
  • oredlighet i forskning