Pilotgranskning av fyra lärosätens kvalitetsarbete

UKÄ har testat metoden för att granska lärosätenas interna kvalitetssäkringsarbete i en pilotstudie. De ordinarie granskningarna startar i början av 2018.

De fyra lärosäten som deltog i piloten fick genomgå en komplett granskning.

Urvalet gjordes utifrån lärosätenas profil, utbildningsutbud, organisation, storlek och geografiska spridning.

Ett godkänt resultat innebär att lärosätet inte kommer att granskas igen inom sexårscykeln 2017-2022. Däremot kommer ett lärosäte som inte får godkänt att ingå i de ordinarie granskningarna.

Metoden justeras

Vi har framför allt haft svårt att fånga hur lärosätena jobbar systematiskt med sin kvalitetssäkring. Nu ska vi justera metoden, säger Karin Järplid Linde, chef för UKÄ:s utvärderingsavdelning.

Omdömen

  • Blekinge tekniska högskola: Inte godkänt
  • Högskolan Dalarna: Godkänt
  • Newmaninstitutet: Inte godkänt
  • Umeå universitet: Inte godkänt