Beslut: lärosätesgranskningar

UKÄ ska granska alla universitets och högskolors interna arbete med kvalitetssäkring. Under 2017 genomfördes en pilotgranskning vid fyra lärosäten för att testa metoden.