Sökande, antagna och nybörjare

UKÄ:s publikationer om sökande, antagna och nybörjare i högskolan.

2021

2021-06-10: Fler studenter på sommarkurserna

2020

2020-04-01: Andelen inaktiva studenter i stort sett oförändrad

2020-10-24: Stor ökning av antalet nybörjare på fristående kurser

2020-04-15: Ökning av antalet nya studenter 2018/2019

2020-11-18: Rekordmånga studenter i högskolan - men en halvering av antalet inresande nybörjare

2019

2019-12-04: Nybörjare i högskolan 2018/2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013