Forskning och forskarutbildning

UKÄ:s publikationer om forskning och utbildningar på forskarnivå.

2021

2021-03-24: Högst efterfrågan på forskarutbildade på lärosätena och inom vården

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013