Effektivitet och resursanvändning i högskolan

UKÄ:s publikationer om effektivitet och resursanvändning på Sveriges universitet och högskolor.