Effektivitet och resursanvändning i högskolan

UKÄ:s publikationer om effektivitet och resursanvändning på Sveriges universitet och högskolor.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013