Effektivitet och resursanvändning i högskolan

Hur effektivt bedriver universiteten och högskolorna sin verksamhet? Hur utnyttjar de sina resurser?

Till publikationerna om effektivitet i högskolan