Kvalitet i högre utbildning

Hur granskas kvaliteten i den svenska högskolan? Vilka effekter gav UKÄ:s utbildningsutvärderingar under den förra granskningsperioden?

Till publikationerna om kvalitet