Juridisk tillsyn

Hur följer universiteten och högskolorna de lagar och regler som gäller? Vad visar UKÄ:s tillsynsbesök när det gäller till exempel handläggningstider för examensbevis, hantering av tillgodoräknande och möjligheter till omtentamen? Hur är rättssäkerheten för studenterna?

Till publikationerna om juridisk tillsyn