Lärarutbildning

Hur ser söktrycket ut till lärarutbildningen? Täcker det behovet? Hur många fullföljer utbildningen och hur många hoppar av?

Till publikationerna om lärarutbildning