Studenternas bakgrund

Hur mycket påverkar den sociala bakgrunden, det vill säga föräldrarnas utbildningsnivå, om ungdomar börjar att studera på högskolan? Till vilka utbildningar är snedrekryteringen som störst? Hur många har utländsk bakgrund och hur varierar det mellan olika utbildningar och lärosäten?

Till publikationerna om studenternas bakgrund