Sökande, antagna och nybörjare

Ökar eller minskar antalet sökande till högskolan? Hur många blir antagna och påbörjar studierna? Hur är studenterna fördelade på olika utbildningar?

Till publikationerna om sökande, antagna och nybörjare