Regional rekrytering

Hur skiljer det sig åt mellan olika län och kommuner när det gäller andelen ungdomar som går vidare till högskolestudier? Hur stora är skillnaderna mellan storstad och glesbygd?

Till publikationerna om regional rekrytering