Internationellt

Hur många utländska studenter kommer till Sverige och hur många svenskar väljer att studera utomlands? Hur påverkar studieavgifterna inflödet av utländska studenter? Hur ligger Sverige till i olika internationella jämförelser?

Till publikationerna om internationellt