Högskolans ekonomi, personal och verksamhet

Hur står det till med högskolans ekonomi? Ökar eller minskar anslagen till högskolan? Hur många platser kan lärosätena erbjuda? Hur är de anställda fördelade inom olika ämnesområden och anställningskategorier? Hur ser förutsättningarna ut för lärosätenas verksamhet i olika frågor?

Till publikationerna om ekonomi, personal och verksamhet