Forskning och forskarutbildning

Hur många väljer att doktorera? Inom vilka ämnesområden finns flest doktorander? Vilka forskningsresurser har universiteten och högskolorna?

Till publikationerna om forskning och forskarutbildning