Examen och genomströmning

Hur många tar examen och hur skiljer det sig åt mellan olika utbildningar? Hur snabbt blir studenterna klara och tar ut examen? I vilken utsträckning tar studenterna de högskolepoäng de är registrerade för?

Till publikationerna om examen och genomströmning