Arbetsmarknad

Hur ser det framtida behovet av högskoleutbildade ut på arbetsmarknaden? Hur många platser behövs på universiteten och högskolorna för att matcha efterfågan? Hur snabbt efter examen får högskoleutbildade jobb och vilka skillnader finns mellan utbildningarna och lärosätena?

Till publikationerna om arbetsmarknad