Här finns UKÄ:s publikationer tematiskt sorterade utifrån vilket innehåll de har.

Se också uppgifter som finns i:

UKÄ:s statistikdatabas

UKÄ:s årsrapport – en samlad bild av den svenska högskolan

UKÄ startades 2013 och tog då över delar av den verksamhet som tidigare bedrivits av Högskoleverket. I Högskoleverkets publikationsarkiv hittar du publikationer från 1997-2012.