Utvecklingen av det nationella kvalitetssäkringssystemet

11
maj

Tid: 11 maj, 13.00 - 15.00

Plats: Digitalt via Zoom

Vilken inriktning ska utvecklingen av det nationella kvalitetssäkringssystemet ta?

Välkommen till ett seminarium om utvecklingen av det nationella kvalitetssäkringssystemet

Under 2021 påbörjas arbetet med att utveckla det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning och forskning. Den nuvarande metoden har använts sedan 2017 och innevarande cykel avslutas 2022. Arbetet delas upp i en förstudie som pågår under våren 2021 och som lägger grunden för metodutvecklingsarbetet så att en reviderad metod för kvalitetssäkring finns på plats 2023.

Under våren bjuder Universitetskanslersämbetet (UKÄ) in till ett digitalt seminarium om vilken riktning utvecklingen av kvalitetssäkringssystemet ska ta. Seminariet riktar sig i första hand till personer som arbetar övergripande med kvalitetsfrågor på lärosätena och till SFS, men det är öppet även för andra som är intresserade av att delta. Inbjudan med anmälningslänk har skickats till kvalitetssamordnarna på lärosätena. För att få anmälningslänk kan du också skicka en intresseförfrågan till utvardering@uka.se

Seminariet erbjuds vid två tillfällen, 11 maj kl. 13-15 och 20 maj kl. 13-15, för att underlätta för så många som möjligt att delta. Seminariet är kostnadsfritt.

Sista anmälningsdag: 5 maj.