Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicyn ger en övergripande riktning för all verksamhet. I policyn klargörs UKÄ:s vision och övergripande mål för verksamheten.

UKÄ:s kvalitetspolicy