UKÄs ledningssystem

Här kan du se hur vårt ledningssystem är uppbyggt.

Vårt uppdrag

  • Instruktion
  • Författningar
  • Budgetproposition
  • Regleringsbrev
  • Särskilda uppdrag (regeringsuppdrag)

Vår styrning för att genomföra uppdraget

  • Kvalitetspolicy och planer
  • Styrdokument - interna

Process för planering och uppföljning

UKÄ:s ledningssystem