Ledningssystem

UKÄ:s sätt att arbeta, säkra kvaliteten i verksamheten och ledningens styrning av verksamheten åskådliggörs i vårt ledningssystem. Där visas de strukturer och processer som myndighetsledningen använder för att fullgöra verksamhetens uppgifter och nå verksamhetens mål enligt verksamhetskraven.

Se hur UKÄ:s ledningssystem är uppbyggt.