Strategi

UKÄ:s strategi heter Granskning för utveckling – vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle. Våra resultat ska vara till nytta för högskolesektorn. En målsättning är att UKÄ ska vara den självklara kunskapskällan om högre utbildning.

UKÄ:s strategi