Regleringsbrev

I det årliga regleringsbrevet beskriver regeringen mål och finansiering av verksamheten. Regeringen ger även löpande uppdrag under året, så kallade regeringsuppdrag.

Till UKÄ:s regleringsbrev för 2022

Utöver uppdragen i regleringsbrevet får UKÄ också regeringsuppdrag löpande under året:

Våra regeringsuppdrag