Organisation

UKÄ leds av en generaldirektör. Myndigheten har cirka 90 anställda och är organiserad i tre sakavdelningar: analysavdelningen, juridiska avdelningen och utvärderingsavdelningen. Det finns också en avdelning för verksamhetsstöd.

Insynsråd utses av regeringen

Kontaktuppgifter

Vår generaldirektör

Pressbilder på UKÄ:s generaldirektör, avdelningshefer och biträdande chefer