Miljö

UKÄ ska arbeta för en hälsosam och god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer genom en hållbar resursförbrukning.

UKÄ:s miljöpolicy